TÄVLINGSVILLKOR

Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook och Instagram. Genom att delta i tävlingar godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.

1. Tävlingar organiseras utav Amadoresresor.

2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook eller Instagram.

3. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Facebooks och Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.

4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.

5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Amadoresresor. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Amadoresresor får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Amadoresresors normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

6. Vinnaren utses utav en jury hos Amadoresresor. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.

7. Vinnaren annonseras på Facebook och Instagram-sidan utav Amadoresresor genom ett svar på vinnarens bidrag samt i ett inlägg på sidan.

8. Vinnaren behöver kontakta Amadoresresor inom 14 dagar efter utannonseringen utav vinnaren. Vinnaren behöver bifoga adress, kontaktuppgifter samt telefonnummer. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Amadoresresor enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare utav tävlingen. Priset skickas inom 30 dagar efter det att Amadoresresor erhållit vinnarens adressuppgifter.

9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.

10. Priset/Vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris. Eventuell vinstskatt betalas utav vinnaren. Personlig information Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Amadoresresors sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos tex. Instagram samt slutförsäljning utav varan. Vinnarens personliga information kommer inte att delas med tredje part. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. Amadoresresor kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Amadoresresors tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen: Amadoresresor i Sverige AB, Lindesnäsvägen 16, 806 28 GÄVLE.